Výmena vosku

V našej predajni vám ponúkame možnosť výmeny vytopeného včelieho vosku alebo vyrezaných voštín za medzistienky od výrobcu medzistienok Apiprodukt, s.r.o. Želovce.

Podmienky výmeny:

Voskom na výmenu je včelí vosk vytopený z varákov, parákov, slnečných tavidiel, prípadne voštiny. 

Vosk nesmie byť zničený vysokou teplotou /tmavohnedej farby a bez typickej vône/.

Po odvážení vosku od hmotnosti odpočítame zrážku 5%, v prípade, že je vosk nadmerne znečistený, bude zrážka vyššia.

Pri voštinách uplatňujeme výťažnosť 35%. Voštiny musia byť suché, bez zbytkov medu a peľu. Pri medových voštinách bude zrážka dohodnutá individuálne.

Voštiny nesmú byť napadnuté vijačkou voštinovou, v tom prípade voštiny nepreberáme. Odporúčame ich doniesť na výmenu čím skôr po vyrezaní, aby ste znížili riziko napadnutia vijačkou. Vyrezané voštiny vložte do pevných igelitových vriec /nie do kartónových krabíc, ani jutových a tkaných vriec/ , nestláčajte ich do kopy, uložte ich voľne do vreca a vrece zaviažte.

Ceny za spracovanie:

  • výmena vosku za medzistienky - 2,50 €/kg
  • výmena voštín za medzistienky - 4,00 €/kg

Výkup surovín:

  • vosk včelí po odrátaní nečistôt - 6,00 €
  • vosk z voštiny po ohodnotení výťažnosti - 3,00 €/kg 

Vyrobené medzistienky sú u výrobcu priebežne testované v náhodných časových intervaloch na prítomnosť mikroorganizmu Paenibacillus larvae (mor včelieho plodu). Úlohou týchto oficiálnych testov je zabezpečiť maximálnu prevenciu vyrobených medzistienok pred nebezpečnou nákazou.