Nástenný poľovnícky kalendár 2021

Podrobný popis

Nástenný kalendár POĽOVNÍCKY ROK 2021 s krásnymi fotkami zveri. Na každej strane listu je jeden mesiac.

Kalendár obsahuje aj prehľad o čase lovu zveri na území SR podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 344/2009.